Oswego Cinema 7 05/17/2019 - 05/23/2019

A Dog's Journey (PG), Aladdin 2019 (PG), Avengers: Endgame (PG-13), Breakthrough (PG), Hustle (PG-13), John Wick 3 (R), Pokemon Detective Pikachu (PG), Poms (PG-13), UglyDolls (PG)

Oswego Cinema 7     5/17/2019 - 5/19/2019

 

A DOG'S JOURNEY

 

PG

 

11:20A

 

1:50P

 

4:20P

 

6:50P

 

9:20P

   

AVENGERS: ENDGAME

 

PG13

   

11:45A

 

4:00P

 

7:45P

 

9:40P

   

BREAKTHROUGH

 

PG

   

2:00P

 

7:00P

   

HUSTLE

 

PG13

   

11:55A

 

2:20P

 

4:55P

 

7:10P

 

9:30P

   

JOHN WICK 3

 

R

   

1:30P

 

4:35P

 

7:30P

 

10:25P

   

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

 

PG

   

11:30A

 

2:10P

 

4:45P

 

7:20P

 

9:50P

   

POMS

 

PG13

   

11:15A

 

1:40P

 

4:10P

 

6:40P

 

8:55P

   

UGLYDOLLS

 

PG

   

11:50A

 

4:40P

   
   

Oswego Cinema 7     5/20/2019 - 5/22/2019

 

A DOG'S JOURNEY

 

PG

 

4:20P

 

6:50P

 

9:20P

   

AVENGERS: ENDGAME

 

PG13

   

4:00P

 

7:45P

 

9:40P

   

BREAKTHROUGH

 

PG

   

7:00P

   

HUSTLE

 

PG13

   

4:55P

 

7:10P

 

9:30P

   

JOHN WICK 3

 

R

   

4:35P

 

7:30P

 

10:25P

   

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

 

PG

   

4:45P

 

7:20P

 

9:50P

   

POMS

 

PG13

   

4:10P

 

6:40P

 

8:55P

   

UGLYDOLLS

 

PG

   

4:40P

   
   

Oswego Cinema 7     5/23/2019 - 5/23/2019

 

A DOG'S JOURNEY

 

PG

 

4:20P

 

6:50P

 

9:20P

   

ALADDIN (2019)

 

PG

   

6:30P

 

9:20P

   

AVENGERS: ENDGAME

 

PG13

   

4:00P

 

7:45P

   

HUSTLE

 

PG13

   

4:55P

 

7:10P

 

9:30P

   

JOHN WICK 3

 

R

   

4:35P

 

7:30P

 

10:25P

   

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

 

PG

   

4:45P

 

7:20P

 

9:50P

   

POMS

 

PG13

 

4:10P